Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Richmond

31/01/2020

Tiến Độ Xây Đựng Richmond mới nhất năm 2020

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN THÁNG 01-2020 Hình ảnh tổng thể block Glory Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky Lắp đặt tủ bếp từ ...

Chi Tiết
20/02/2019

Tiến Độ Xây Dựng Richmond City Mới Nhất

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 28-02-2019 Hình ảnh tổng thể block Glory Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block ...

Chi Tiết
30/11/2018

Tiến độ xây dựng căn hộ Richmond City 30.11.2018

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 30-11-2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 24 block Glory Hoàn thành đổ bê ...

Chi Tiết
01/07/2018

HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN RICHMOND ĐẾN NGÀY 30-06-2018

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 30-06-2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 15 block Glory Hoàn thành ...

Chi Tiết
30/05/2018

HÌNH ẢNH THI CÔNG CĂN HỘ RICHMOND ĐẾN NGÀY 30-05-2018

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 30-05-2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block Glory Hoàn thành đổ bê ...

Chi Tiết