Tiến Độ Xây Dựng Lavita Charm

20/06/2020

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Lavita Charm Q. Thủ Đức

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN THÁNG 06-2020 Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Xây ...

Chi Tiết
01/03/2020

Hình ảnh thi công đến tháng 03-2020

Hình ảnh dự án cập nhật tháng 03 năm 2020

Chi Tiết
01/01/2020

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Lavita Charm 01/2020

Hình ảnh tổng thể Block A1 Thi công cốt thép tầng 17 Block A1 Thi công cốt thép tầng 17 Block A1 Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 ...

Chi Tiết
26/11/2019

Tiến độ xây đựng dự án lavita charm 26.11.2019

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 26-11-2019 Hình ảnh tổng thể Block A1 Thi công cốp pha tầng 14 Block A1 Xây tường bao căn hộ tầng 8 ...

Chi Tiết
25/05/2019

Tiến Độ Xây Dựng LAVITA CHARM mới nhất

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 26-05-2019 Thi công cốp pha sàn tầng 2 Block A, B, C Thi công cốp pha sàn tầng 2 Block A, B, C Thi công ...

Chi Tiết

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Lavita Charm 27/10/2020

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN THÁNG 10-2020 Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C ...

Chi Tiết