Tiến Độ Xây Dựng Q7 Riverside

01/08/2020

Hình ảnh thi công đến tháng 08-2020

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 20-08-2020 Hình ảnh tổng thể block Mecury Hình ảnh tổng thể block Uranus Hình ảnh tổng thể block Saturn ...

Chi Tiết
17/07/2020

Tiến Độ Xây Đựng Q7 Riverside mới nhất 2020

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 10-07-2020 Hình ảnh tổng thể Hình ảnh tổng thể Hoàn thành thi công hệ thống M&E block A1 Hoàn thành ...

Chi Tiết
20/06/2020

Tiến Độ Xây Đựng Căn Hộ Quận 7 Mới nhất – Q7 Saigon riverside

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 20-06-2020 Hình ảnh tổng thể block Mecury Hình ảnh tổng thể block Uranus Hình ảnh tổng thể block Venus ...

Chi Tiết
20/12/2019

Tiến Độ Xây Dựng Q7 Saigon Riverside 20.12.2019

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 20-12-2019

Chi Tiết
20/11/2019

Tiến Độ Xây Dựng Q7 Saigon Riverside

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 20-11-2019

Chi Tiết