Tiến Độ Xây Dựng Richmond City

20/06/2020

Tiến Độ Xây Dựng Và Bàn Giao Nhà Richmond City Quận Bình Thạnh

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN THÁNG 06-2020 Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky Sảnh đón khu căn hộ block Riches và block Lucky ...

Chi Tiết
30/11/2019

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Richmond 30.11.2019

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 30-11-2019 Hình ảnh tổng thể block Glory Lắp đặt cửa căn hộ đến tầng 24 block Glory Lắp đặt cửa phòng ...

Chi Tiết
30/04/2019

Tiến độ xay dựng căn hộ richmond năm 30.04. 2019

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 30-04-2019 Hình ảnh tổng thể block Glory Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory Xây ...

Chi Tiết